Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Навчання, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здобувачів освіти відбувається за рахунок державного бюджету.