Методичний кабінет

Зростання життєвих вимог до ПТНЗ потребує підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема організації методичної роботи в навчальному закладі, тому методична робота  у ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей» об’єктивно виконує роль зв’язкової ланки між життям та діяльністю педагогічно колективу.

Основними формами методичної роботи є:

  •  наставництво;
  •  інструктивно-методичні наради;
  •  теоретичний семінар та семінар – практикум;
  •  психолого – педагогічний семінар;
  •  педагогічні читання;
  •  індивідуальні консультації тощо

Координація  методичної роботи в ліцеї здійснюється методичною радою у складі: Сидора Е.М. (в.о.директора, заступник директора з НВР), Гупало Н.М. (заступниця директора по НВР), Шушкевич Л.С.(методистка) та голів методичних комісій.

Основними завданнями ради методичного кабінету визначено:

– практична допомога керівникам методичних об’єднань щодо планування, організації роботи по вивченню та впровадженню проблемної теми закладу;

– обговорення програм додаткових та індивідуальних занять з обдарованими учнями, а також учнями з девіантною поведінкою;

– розгляд і рецензування доповідей, виступів на засіданнях педрад, з педагогічних читань

– обговорення стану методичної роботи та впровадження заходів щодо її  покращення;

-запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів;

– впровадження ефективних технологій навчально-виховного процесу;

 – забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації, мотивація та розвиток їх творчого потенціалу.

  • методичне сприяння зовнішньому оцінюванню та об’єктивному, науково обгрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його наслідків у науково-методичній роботі з керівними та педагогічний кадрами:
  • методичне забезпечення запровадження профільного навчання;
  • активізація самостійної роботи учнів.

Оснащення і оформлення методичного кабінету сприяє ефективній підготовці викладачів та майстрів виробничого навчання до уроків та позаурочних заходів. Індивідуальної методичної роботи, самоосвіті працівників ліцею.

В методичному кабінеті для ознайомлення та використання систематизуються та зберігаються нормативні та інструктивно-методичні матеріали, необхідні для успішної організації навчального процесу; навчальна документація. дидактичні матеріали тощо.