Методичні комісії

Основним змістом роботи методичних комісій є:

•     забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до поурочно тематичних планів;
•    впровадження та використання особистісно-орієнтованого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
•    вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;
•    проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій;
•    створення необхідних засобів навчання: довідників, електронних версій уроків тощо;
•    аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості та професійної культури;
•    розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;
•    організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів;
•    організація взаємовідвідування  уроків та їх обговорення;
•   організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад з предметів та професій, предметних тижнів, семінарів-практикумів, виховних заходів тощо.

В ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей» створені такі  методичні комісії:

1.Методкомісія викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання груп будівельного профілю.Бабенко Ю.А.
2.Методкомісія викладачів природничо-математичного циклу.Островська О.М.
3.Методкомісія викладачів гуманітарних дисциплін.Бабачук Л.І.
4.Методкомісія викладачів фізичного виховання та захисту Вітчизни.Грішаков С.І.
5.Методкомісія викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання груп торгово-кулінарного профілю.Ломачевська Л.Л.
6.Методкомісія класних керівників, вихователів.Рись О.В.

Кожна методична комісія працювала за планом, погодженим методичною радою. Плани методичних комісій підпорядковані єдиній методичній темі навчального закладу.